План роботи академії на 2017 рік


План роботи КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

Організаційно-керівна діяльність
 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ В АКАДЕМІЇ
 

3. ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІННЯ
 
4. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
 
5. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
6. ПЛАН СПІВПРАЦІ ІЗ ВНЗ, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
 

 2 Наукова робота
 2.1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ЗАКЛАД ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
 
2.2 ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ
 
2.3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ШКІЛ
 
2.4.1. РЕЦЕНЗУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЗБІРНИКІВ, ВІДГУКИ НА АВТОРЕФЕРАТИ
 
2.4.2. АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ, АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ, ЕЛЕКТРОННИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
 
2.4.3. РОЗРОБКА ПРОГРАМ, ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ ЛИСТІВ, КОНЦЕПЦІЙ, ПОЛОЖЕНЬ
 

 3 Науково-методична робота
 3.1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ
 
3.2. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
 
3.3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МЕТОДИСТАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ, КЕРІВНИКАМИ АВТОРСЬКИХ ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ
 
3.5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 

 4. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
 4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
 
4.2.- 4.6 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РІЗНОГО РІВНЯ
 
4.7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ ЩОДО ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
 

 5. Міжнародна діяльність
 5.1 СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФОНДАМИ, НАУКОВИМИ ЦЕНТРАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
 
5.2 - 5.3 РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ
 

 6. Навчально-методична діяльність
 6.2. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 
6.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
   

7. Діяльність віртуального обласного науково-методичного центру
 7.1.1. ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КОРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
 
7.1.2. ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
 
7.2.1. ПЛАН-ГРАФІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД
7.2.3. ПОСТІЙНОДІЮЧІ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ ВЕБІНАРИ, ЧАТ-СЕМІНАРИ

7.2.4. ОПЕРАТИВНА МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА З ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ФАХОВИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛАСТІ

7.2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЇЗДІВ З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ І НАДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ. МЕТОДИЧНИЙ ПАТРОНАЖ (PATRONAGE - ЗАСТУПНИЦТВО) КЕРІВНИХ, МЕТОДИЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
 
7.3. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ППД

7.4. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 
7.5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ОЛІМПІАД, ТУРНІРІВ, КОНКУРСІВ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
 
7.6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ФАХОВИХ КОНКУРСІВ ОСВІТЯН
 
7.7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПУНКТІВ


 8. Інформаційно-аналітична та видавнича діяльність
 8.1. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ / ВИСВІТЛЕННЯ В ЗМІ ДОСЯГНЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
 
8.2. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ / ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ». НАЦІОНАЛЬНА ВИСТАВКА «ІННОВАТИКА В ОСВІТІ»
 
8.3. ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
8.4. ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ
 
  Зауваження, пропозиції
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий